-->

SEPTEMBER-OCTOBER 2012

Table of Contents

Articles

PankajKumar Verma
Ashish Dhamat, Jalpa G. patel, N. M Patel
Deva Dasu, Srinivasa p Babu, Divya G Teja
Seelam Harika, Avula Prameela Rani, Chandra Bala Sekaran
D Sandhya T Kumari, Swarna B Latha, Singara M A Charya
Deepak Manik Nagrik, Damodar Motiram Ambhore, Janakiram Bajirao Devhade, Shrikant Sahebrao Patil
Dushyant Singh, Amita Gaurav Dimri, Pankaj Goyal, Abhishek Chauhan
Krishnaveni A, Santh Rani Thaakur
Lukkad R Harish, Mundada A. S
S.K Itagi, R.K Naik
P Florence Suma, Asna Urooj
Pankaj Kumar Verma, Manjula K. Saxena
Amol S Shyamkuwar, Narendra G Deogade, Bharat J Wadher
Pankaj Goyal, Abhishek Chauhan, M.L Aggarwal, K.M Chacko
Raaz Maheshwari, Bina Rani, Ankita Garg, Magan Prasad